వేపాడ మండలం లో రాగల ఐదు రోజులు వాతావరణ సూచన – 23-51mm మొతాదులో వర్షం కురిసే సూచన ఉంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 32-34డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 22-23 డిగ్రీలుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. గాలి గంటకి 6-8km వేగంతో పడమర దిశగా వీయ్యవచ్చు. తుఫాన్ హెచ్చరిక ఉన్న కారణంగా ఆకాశం మేఘవృతమై ఉండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచన ఉంది కావున కేజీ పూడి, SKSR Puram క్లస్టర్లలో ఉన్న రైతులందరూ పొలాల్లో ఎరువులు వేయుట …

37-1-2022 (01-10-2022) Vepada Farm AdvisoryRead More »

The distress among small farmers in India is market-driven to a large extent in both ways — too much protection (minimum support price) or too little   NEXT BLOG ❯ By Sukhpal Singh Published: Tuesday 02 February 2021 The question of future of Indian agriculture has been around for some time now since the agrarian distress and …

Future of Indian agriculture and small farmers: Role of policy, regulation and farmer agencyRead More »

And yet, it is being tom-tommed as ‘freedom’ for farmers and ‘self-reliance’ for country! Subodh Varma 07 Jun 2020 Silently, and in double quick time, changes in laws related to cultivation, sale, stocking and pricing of agricultural produce – food grain, vegetables, etc. – have been proposed and disposed by the Narendra Modi government. Three …

AgricultureLawPoliticsIndiaExplained: How Changes in Agri-Produce Trade Laws Will Turn Hunger into Profit-Making BusinessRead More »