ప్రొద్దటూరు మండలం లో రాగల 5 రోజుల వాతావరణ సూచన – 25mm. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -31డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21డిగ్రీలు గా వుండే అవకాశం వుంది. గాలి గంటకి 9కి.మి. వేగంతో పడమర దిశా గ వీయవచ్చు .👉 తల్లమా పురం క్లస్టర్ లో సౌరెడ్డి పల్లి,కల్లూరు, తల్లమా పురం, సీతంపల్లి,యారగుంట్లపల్లి , రేగుల్లపల్లి లో ఇప్పుడు అధిక వర్షాలకు పంట పొలాల్లో మురుగు నీటి కాల్వలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి , పొలంలో ఎరువులు వేయడం …

40-2022(07-10-22)Proddatur Farm AdvisoryRead More »

Farm advisory Date-2/10/2022Centre for Sustainable Agriculture (CSA)Kisan Mitra centre -Farm AdvisoryProddatur మండలం లో రాగల 5 రోజుల వాతావరణ సూచన – 18mm. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత -31 డిగ్రీలు, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 23 డిగ్రీలు గా వుండే అవకాశం వుంది. గాలి గంటకి 8 కి.మి. వేగంతో పడమర దిశా గ వీయవచ్చు .తల్లమాపురము క్లస్టర్ లో సౌరెడ్డి పల్లి,రేగుల్లపల్లి కల్లూరు,తల్లమాపురం సీతంపల్లి,యారగుంట్లపల్లి లో గ్రామాలలోఇప్పుడు అధిక వర్షాల కు👉వరిలో, పత్తి లో …

39-2022(02-10-2022) Proddatur Mandal Farm advisoryRead More »